خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

اجرای خم پروفیل upvc با پروفیل وینتک و ویستابست

دستگاه های این شرکت قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc تا ۳ متر را هم دارد که باعث می شود خم های بزرگ یک تیکه تولید شوند.
اجرای خم پروفیل ها با مایع گلیسیرین می باشدکه مزیت آن نسبت به دستگاه های دیگر این است که پروفیل های سفید تغییر
رنگ نداده و پروفیل های دارای لمینیت ترک نمی خورد.
اجرای خم های ویترینی و مسجدی
به علت موجود بودن پروفیل ها وینتک،ویستابست و پلاس پن برای اجرای خم نیازی به ارسال این پروفیل ها از سوی همکاران نمی باشد.

اجرای خم فریم، ساش و مولیون با پروفیل وینتک
اجرای خم فریم، ساش و مولیون با پروفیل ویستابست
اجرای خم های ویترینی و مسجدی

پنجره خم ویترینی

اجرای خم پروفیل لمینیت وینتک به همراه خم لنگه پروفیل وینتک

arced-upvc-window

اجرای خم پروفیل لمینیت با پروفیل ویستابست و خم پروفیل مولیون ویستابست وکلاف کردن کامل پنجره

خم پنجره ویستابست