خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

خم upvc,خم های بزرگ, upvc, قیمت خم پنجره,خم پنجره,پنجره خم,پنجره خم دوجداره,خم پروفیل,پنجره هلال,پنجره قوس دار,خم زدن پنجره

اجرای خم پروفیل upvc با پروفیل وینتک و ویستابست

دستگاه های این شرکت قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc تا ۳ متر را هم دارد که باعث می شود خم های بزرگ یک تیکه تولید شوند.
اجرای خم پروفیل ها با مایع گلیسیرین می باشدکه مزیت آن نسبت به دستگاه های دیگر این است که پروفیل های سفید تغییر
رنگ نداده و پروفیل های دارای لمینیت ترک نمی خورد.
اجرای خم های ویترینی و مسجدی
به علت موجود بودن پروفیل ها وینتک،ویستابست و پلاس پن برای اجرای خم نیازی به ارسال این پروفیل ها از سوی همکاران نمی باشد.

اجرای خم فریم، ساش و مولیون با پروفیل وینتک
اجرای خم فریم، ساش و مولیون با پروفیل ویستابست
اجرای خم های ویترینی و مسجدی

خم upvc,خم های بزرگ, upvc, قیمت خم پنجره,خم پنجره,پنجره خم,پنجره خم دوجداره,خم پروفیل,پنجره هلال,پنجره قوس دار,خم زدن پنجره

اجرای خم پروفیل لمینیت وینتک به همراه خم لنگه پروفیل وینتک

arced-upvc-window

اجرای خم پروفیل لمینیت با پروفیل ویستابست و خم پروفیل مولیون ویستابست وکلاف کردن کامل پنجره

خم پنجره ویستابست

خم کردن پروفیل upvc از دقت و اهمیت به سزایی برخوردار است که اینکار را باید متخصص آن انجام دهد تا بتواند پروفیل را به خوبی خم کرده و در آخر خم پروفیل ظاهری زیبا به خود بگیرد

اجرای خم

دستگاه های شرکت آریس قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc به ابعاد و مشخصات زیر را دارد.

  • حداقل جهت خم شعاع نیم متر
  • حداکثر جهت خم شعاع ۳ متر
  • حداکثر پروفیل جهت خم یک تکه ۵ متر

انواع خم

۱٫ آرک

  • هلالی
  • نیم دایره
  • بیضی

روش کار عمدۀ این دستگاه ها بر مبنای گرم کردن پروفیل UPVC تا دمای حدود ۱۷۰ درجه سانتی گراد و سپس خم نمودن آن روی میز کار بر مبنای شعاع درخواستی می باشد این دستگاهها فارغ از تفاوت ها از چند بخش عمده به شرح ذیل برخوردار هستند.

  1.  مخزن گرمایش: این مخزن پروفیل را به دمای ۱۷۰ درجه رسانده و امکان خم نمودن آن را مهیا می نماید.
  2.  میزکار: این میز امکان زاویه سازی برای انواع شعاع های خم را داراست و پروفیل پس از داغ شدن بر روی این میز بسته شده و به آرامی خنک و شعاع آن تثبیت می گردد.
  3.  قالب های خم: این قالب ها مغز پروفیل و دو قسمت داخلی و خارجی پروفیل را احاطه کرده و مانع پیچش و تابیدگی پروفیل در زمان داغ شدن یا انتقال پروفیل می شود.

خم upvc,خم های بزرگ, upvc, قیمت خم پنجره,خم پنجره,پنجره خم,پنجره خم دوجداره,خم پروفیل,پنجره هلال,پنجره قوس دار,خم زدن پنجره