اطلاعات فنی پروفیل کشویی وینتک سری w260

پروفیل های جدید تک ریل کشویی وینتک دارای سطح مقطع ۱۰۸ میلیمتری می باشد که از لحاظ آببندی فوق العاده قوی می باشد قطعات مخصوصی از قبیل درپوش پشت لنگه درپوش روی مولیون و پروفیل پوششی روی فریم در آن استفاده می گردد.

پروفیل یو پی وی سی,پروفیل,پروفیل وینتک,پروفیل کشویی,پروفیلupvc,وینتک کشویی,پنجره کشویی,کشویی تکریل,پنجره کشویی تکریل,کشویی آببند,وین تک کشویی

این نوع کشویی با توجه به درپوش های مخصوص روی لنگه پنجره و تقسیم میانی که به صورت نر و مادگی داخل هم درگیر شده و از لحاظ درزبندی پشت لنگه کاملا پوشش می دهد،همینطور بر روی فریم درپوشی طراحی گردیده که باعث می شود فضای خالی بین لنگه و فریم را کاملا آببندی می کند.

نحوه مونتاژ پروفیل وینتک کشویی تک ریل سری w260

مونتاژ پنجره کشویی دو ریل وین تک

یکی از مزایای بسیار عالی در کشویی تکریل وین تک مولیون کتیبه کشویی بوده،این تقسیم به ما اجازه می دهد به راحتی داخل فریم کتیبه اجرا نمایید این تقسیم برای کتیبه پایین و کتیبه بالا قابل استفاده می باشد و دیگر نیازی نیست ماننده پنجره کشویی دوریل فریم جداگانه ای برای اجرای کتیبه ساخته شود

علاوه بر این مزیت با وجود این نوع تقسیم می توان لنگه کشویی را در قسمت وسط تعبیه نمود.در پنجره های کشویی دوریل نمیتوان لنگه بازشو را وسط قرارداد.

مشخصات فنی پروفیل وینتک کشویی تک ریل سری w260

مشخصات فنی پنجره کشویی تک ریل w260

این نوع پنجره دوجداره کشویی با اینکه ابعاد پروفیل و سطح مقطع آن از پروفیل دوریل پهن تر است اما از لحاظ  قیمت تفاوتی با کشویی دوریل ندار زیرا کشویی تکریل در قسمت ثابت شیشه روی فریم نصب می شود و نیازی به تعبیه لنگه ندارد.

اما کشویی دوریل روی فریم فضایی برای نصب شیشه ندارد و باید برای نصب شیشه دوجداره یک لنگه دیگر ساخته و در ریل دوم گذاشته شود تا بتوان شیشه قسمت ثابت را نصب نمود همین عمر باعث می شود متراژ بیشتری پروفیل لنگه کشویی در تولید یک پنجره کشویی دوریل استفاده گردد.