سری w640 پروفیل وینتک Wintech

اطلاعات فنی پروفیل سری w640 چهار کاناله وینتک ترکیه

وینتک 640پروفیل با عرض ۶۰ میلیمتر

دارای ۴ محفظه

ایزولاسیون کامل حرارتی وصوتی

مستحکم دربرابرشرایط جوی متفاوت در ۴ فصل

دارای نمونه های لمینیت طرح چوب

مشخصات فنی پروفیل وینتک سری w640

فنی w640

نحوه مونتاژ پروفیل وینتک سری w640

مونتاژ w640