شیشه های درب و پنجره های upvc  و آلومینیومی هم به صورت تک جداره و هم به صورت دوجداره قابل نصب می باشد.
نوع شیشه دوجداره مصرفی باید کارخانه ای باشد یعنی شیشه ازنوع گرید A استفاده شود که بدون موج و خال می باشد.
چسبندگی دو جداره شیشه بر روی اسپیسر توسط چسبی به نام چسب بوتیل می باشد که باعث می شود شیشه کامل به اسپیسر بچسبد و هیچگونه نفوذی برای ورود خاک و بخار برای شیشه نمی گذارد سیلیکاژل داخل اسپیسر(دانه های رطوبت گیر) که کوچکترین رطوبتی را داخل شیشه باقی نمی گذارد.
شیشه,شیشه دوجداره,دوجداره,پنجره,پنجره دوجداره,شیشه تک جداره،قیمت شیشه,شیشه سه جداره,شیشه upvc
چسب پلی سولفاید که پشت اسپیسر تزریق شده و برای ضمانت آببند و چسبندگیه بیشتر شیشه استفاده می شود.در شیشه هایی که به صورت دستی تولید می شود از چسب سیلیکن مشکی استفاده می گردد در ظاهر این دو چسب بسیار به هم شبیه می باشد اما این نوع چسب طول عمر کوتاهی دارد و پس از مدت زمان کوتاهی خاصیت خود را از دست داده و باعث می شود آببند دور شیشه از بین برود که این امر باعث می گردد بخار و گردو خاک بین دوجداره نفوذ کرده و شیشه همیشه کثیف دیده شود.
شستن شیشه دوجداره باید با دستگاه مخصوص شستشوی شیشه انجام پذیرد،این دستگاه شیشه ها را با فشار آب سخت شسته و هیچگونه چربی و لکی بر روی شیشه باقی نمی گذارد،اگر در زمان تولید شیشه لک و کثیفی بین دوجداره بماند به هیچ عنوان قابل تمیز کردن نمی باشد.
اگر هر قسمت از موارد فوق رعایت نگردد کیفیت شیشه تولید شده بسیار ضعیف بوده و شیشه دستی حساب می شود و در قیمت پنجره upvc تاثیر گذار می باشد