یراق درب VHS

اطلاعات فنی یراق درب

یراق آلات درب به سه صورت بالکنی ، یراق سویچی قفلدار و یراق سرویسی اجرا می گردد.

یراق آلات سویچی قفل دار

این نو ع یراق برای درب های بالکن استفاده می شود که دارای دستگیره دوطرفه،اسپانیولت قفل دار،بارل و دو مدل لولای ۱۰ سانتی و لولای ۳D (سنگین) می باشد.لولای سنگین قابل رگلاژ بوده و در صورت هرگونه افت لنگه با آچار آلن به راحتی رگلاژ می شود،اما لولای ۱۰ سانتی در صورت نیاز به رگلاژ می بایست کل لولا جابه جا شود تا درب رگلاژ شود.