پنجره دوجداره آوان

خم پنجره دوجداره upvc

اجرای خم پروفیل وینتک و ویستابست

دستگاه های این شرکت قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc تا ۳ متر را هم دارد که باعث می شود خم های بزرگ یک تیکه تولید شوند.
اجرای خم پروفیل ها با مایع گلیسیرین می باشدکه مزیت آن نسبت به دستگاه های دیگر این است که پروفیل های سفید تغییررنگ نداده و پروفیل های دارای لمینیت ترک نمی خورد.
اجرای خم های ویترینی و مسجدی
به علت موجود بودن پروفیل ها وینتک،ویستابست و پلاس پن برای اجرای خم نیازی به ارسال این پروفیل ها از سوی همکاران نمی باشد.

اجرای خم فریم، ساش و مولیون با پروفیل وینتک
اجرای خم فریم، ساش و مولیون با پروفیل ویستابست
اجرای خم های ویترینی و مسجدی

خم پنجره دوجداره upvc

اجرای خم پنجره لمینیت وین تک به همراه خم پروفیل لنگه وین تک

خم پنجره وین تک

اجرای خم پروفیل لمینیت با پروفیل ویستابست و خم پروفیل مولیون ویستابست وکلاف کردن کامل پنجره

خم پنجره ویستابست

خم کردن پروفیل upvc از دقت و اهمیت به سزایی برخوردار است که اینکار را باید متخصص آن انجام دهد تا بتواند پروفیل را به خوبی خم کرده و در آخر خم پروفیل ظاهری زیبا به خود بگیرد

اجرای خم این شرکت قابلیت خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc به ابعاد و مشخصات زیر را دارد
  • حداقل جهت خم شعاع نیم متر
  • حداکثر جهت خم شعاع ۳ متر
  • حداکثر پروفیل جهت خم یک تکه ۵ متر

انواع خم پنجره دوجداره upvc

  1.  خم پنجره به صورت دایره
  2. خم بالای درب و پنجره به صورت هلالی
  3. خم پنجره به صورت نیم دایرهیا ویترینی
  4. خم به صورت پنجره بیضی

روش کار عمدۀ این دستگاه ها بر مبنای گرم کردن پروفیل UPVC تا دمای حدود ۱۷۰ درجه سانتی گراد و سپس خم نمودن آن روی میز کار بر مبنای شعاع درخواستی می باشد این دستگاهها فارغ از تفاوت ها از چند بخش عمده به شرح ذیل برخوردار هستند.

  1.  مخزن گرمایش: این مخزن پروفیل را به دمای ۱۷۰ درجه رسانده و امکان خم نمودن آن را مهیا می نماید.
  2.  میزکار: این میز امکان زاویه سازی برای انواع شعاع های خم را داراست و پروفیل پس از داغ شدن بر روی این میز بسته شده و به آرامی خنک و شعاع آن تثبیت می گردد.
  3.  قالب های خم: این قالب ها مغز پروفیل و دو قسمت داخلی و خارجی پروفیل را احاطه کرده و مانع پیچش و تابیدگی پروفیل در زمان داغ شدن یا انتقال پروفیل می شود.

برچسب ها: