پنجره دوجداره آوان

پنجره دوجداره وین تک پنج کانال

پنجره دوجداره وین تک پنج کانال برای شیشه سه جداره و دوجداره

پروفیلهای پنجره دوجداره وین تک پنج کانال تولید شده در گروه کارخانجات WINTECH شامل پروفیلهای UPVC تولید شده در کارخانه ایران و کارخانجات خارج از کشور ایران می باشد و تمامی محصولات تولیدی در این کارخانجات با تکنولوژی یکسان و ترکیبات مواد اولیه همگون تولید شده و از طرف واحد نظارت و کنترل کیفی مرکزی، مستقر در کارخانه مرکزی، بصورت مرتب کنترل و نظارت می گردد و جهت کنترل و حفظ کیفیت برند WINTECH در کلیه واحدهای تولیدی در تمامی کشورها نظارت دقیق علمی و عملی وجود داشته و همواره گزارش عملکرد واحدهای تولیدی بصورت ماهانه با آنالیز دقیق به مدیریت کنترل کیفی مرکزی ارسال می گردد.

مشخصات فنی پروفیل سری w700 پنج کاناله وینتک

پنجره دوجداره وین تک پنج کانال

پروفیلهای تولید شده در کارخانه ایران با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور ایران وکشورهای همجوار طراحی گردیده و در ترکیب فرمولاسیون این پروفیلها شرایط جوی حاکم بر این کشورها از نظر حفظ کیفیت و مقاومت این محصولات لحاظ گردیده است. مصرف پروفیلهای UPVC تولید شده در کارخانه ایران جهت پروژه های ساختمانی موجود در این کشور بهینه تر بوده و طول عمر و دوام کیفیت بیشتری خواهد داشت.

قیمت پنجره دوجداره سری ۷۰ وین تک به علت آنکه پهنای بیشتری نسبت به سری ۶۰ دارد بیشتر است

انواع پروفیل های upvc با برند وینتک:
۱-پروفیل سری ۶۰ چهار کاناله:

این پروفیل بیشترین مصرف را دارد که در آن شیشه دوجداره و تک جداره تعبیه می گردد.

۲-پروفیل سری ۷۰ پنج کاناله:

این نوع پروفیل را می توان برای شیشه های سه جداره استفاده می گردد.

۳-پروفیل سری ۲۶۰ کشویی تک ریل:

در این نوع کشویی یک عدد از لنگه متحرک و لنگه دیگر به صورت ثابت می باشد.

۴-پروفیل سری ۲۶۰ کشویی دوریل:

در این نوع پروفیل کشویی می توان هر دولنگه را به صورت متحرک و یا یک لنگه ثابت و یک لنگه متحرک باشد.

 

برچسب ها: