پنجره دوجداره آوان

پنجره کشویی وین تک دوریل

پنجره کشویی دو ریل و پنجره کشویی تک ریل

پنجره کشویی وین تک دوریل نصبت به پنجره کشویی تک ریل عایق ضعیف تری دارد،در پنجره دو ریل فریم به نحوی طراحی شده است که دارای دو ریل جدا از هم می باشد و باید بر روی هر کدام از ریل ها یک لنگه پنجره ساخته شد و نصب گردد،اما قیمت پنجره کشویی دوریل و تکریل تقریبا یکسان است.

حال می توان بر روی هر دو قسمت ریل آلومینیومی و زیر هر لنگه غلطک قرار داد تا هر دو لنگه حرکت نمایید این حالت مزیت حساب می شود اما به دلیل آنکه در قسمت لنگه متحرک کشویی نمیتوان لاستیک درزبند عایق ضعیف تر می شود همانطور که در قسمت اطلاعات مهم درباره درب و پنجره upvc گفته شد عامل اصلی آببند شدن درب و پنجره های upvc لاستیک آببندی است که دور لنگه و فریم و تقسیم زده می شود تا لنگه در زمان بسته شدن اجازه ورود و خروج سرما،گرما،صدا و خاک را نمی دهد.    

مشخصات فنی پروفیل وینتک سری w260 کشویی دوریل وینتک

پنجره کشویی,پنجره ریلی,کشویی تک ریل,پنجره دوجداره,قیمت کشویی,قیمت کشویی تک ریل,قیمت کشویی دو ریل,قیمت پنجره کشویی,کشویی وین تک

پنجره کشویی وین تک دو ریل سری ۲۶۰

با اینکه پنجره دوجداره کشویی تک ریل پهن تر از کشویی دو ریل است چون در کشویی دوریل در قسمت های ثابت از لنگه استفاده می شود قیمت پنجره کشویی تک ریل مناست تر از قیمت کشویی دوریل تمام می شود.

پنجره کشویی تک ریل وینتک با پهنای ۱۱ سانتی خود یک از بهترین پنجره های کشویی داخل ایران می باشد که بی تردید می توان گفت از لحاظ عایق و قیمت پنجره کشویی تک ریل وین تک در ایران بی رقیب است.

مشخصات فنی پروفیل کشویی دوریل وینتک سری w260

مشخصات پروفیل ریلی وین تک دو ریل

مشخصات پروفیل ریلی وین تک دو ریل

نحوه مونتاژ پنجره کشویی وین تک دوریل سری w260 

نحوه تولید پنجره کشویی وین تک دو ریل

نحوه تولید پنجره کشویی وین تک دو ریل

در پنجره کشویی وین تک تک ریل قسمت نصب شیشه و ریل کاملا از هم جدا می باشد که باعث می شود بتوان در بخش ثابت پنجره ریلی شیشه را روی فریم مثل پنجره های بازشو نصب کرد و عایق ماننده پنجره دوجداره بازشو می شود و در قسمتی که لنگه قفل می شود درپوش مخصوصی در نظر گرفته شده که تا حد زیادی جلوی ورود سرما،گرما،صدا و خاک را می گیرد و عایق بسیار خوبی نسبت به پنجره کشویی دو ریل خواهد داشت.

 

برچسب ها: