علت بخار زدگی بین شیشه دوجداره

علت بخار زدگی روی شیشه دوجداره می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد

ابتدا برای آنکه بدانید علت بخار زدگی روی شیشه دوجداره چیست اول باید ببینیم بخار روی کدام قسمت شیشه دوجداره جمع می شود.

قسمت های مختلفی که بخار آب روی شیشه جمع می شود:
  •  بخار روی شیشه از قسمت داخل خانه

در صورتی که بخار بر روی شیشه از داخل منزل جمع شود دلیل آن این است که منزل شما بسیار عایق خوبی دارد و تبادل هوا بسیار کم می باشد،این امر باعث می شود بخار آبی که از آشپزی،حمام و جوشیدن آب به وجود می آید روی شیشه بنشیند مانند بخار روی کاشی حمام،چون هیچ راه خروج دیگری در منزل شما وجود ندارد و پنجره دوجداره داخل منزل عالی کار عایق را انجام می دهد.

علت بخار زدگی بین شیشه دوجداره
  • بخار شیشه از قسمت خارج از منزل

زمانی که رطوبت آب روی شیشه بیرونی منزل مینشیدن این نشان دهنده این است که رطوبت هوای بیرون زیاد است و دمای داخل خانه از دمای خارج است خانه کم تر است زیرا بخار آب روی سطحی می نشیند که باعث شده بخار آب سرد شود.

  • بخار زدگی بین دوجداره شیشه

بخار بین دوجداره شیشه دلایل مختلفی دارد یکی از دلایل آن مدت زمانی است که تولید شیشه دوجداره می گذرد معمولا پس از ۱۰ سال چسب شیشه دوجداره آسیب می بیند که بر اثر استفاده شوینده های مختلف برای نظافت شیشه است که این امر باعث می شود بخار از قسمت های آسیب دیده وارد شیشه شود.

اگر کمتر از زمان گفته شده این اتفاق بیوفتد نشان می دهد که شیشه دوجداره کارخانه ای نبوده و به صورت دستی تولید گردیده است شیشه های کارخانه ای به علت استفاده از دو نوع چسب قوی به نام پلی سولفاید و بوتیل و همینطور دانه های سیلیکاژل اجازه ورود بخار را به داخل شیشه نمیدهد.

برچسب ها: