پنجره دوجداره آوان

آبچکان یا فلاشینگ بیرون پنجره

آبچکان یا فلاشینگ بیرون پنجره در برخی از ساختمان ها مشاهده میشود که در قسمت بیرون و پایین پنجره ها برای جلو گیری از خرابی دیوار داخل به خاطر آب […]

بیشتر بدانید