پنجره دوجداره آوان

آیا درزبندی پنجره های قدیمی امکان پذیر است

درب و پنجره های تک جداره یا دوجداره آهنی بهت است ابتدا بدانید که کلا درب و پنجره ای که با آهن تولید شده باشد را نمیتوان به خوبی درزبندی […]

بیشتر بدانید